Countries Capital

Pampaalis home sick. Balikan natin noong high school tayo kabayan.